Chính sách bảo mật dữ liệu khách hàng

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Với phương châm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi khách hàng, giúp Quý khách có được trải nghiệm mua sắm thoải mái, an toàn cũng như gây dựng niềm tin của Quý khách đối với Maidzo.vn, chúng tôi cam kết thực hiện chính xác, đầy đủ chính sách bảo mật dữ liệu khách hàng với những nội dung cụ thể dưới đây:

 1. Mục đích, phạm vi thu thập và sử dụng thông tin của chính sách bảo mật

Các thông tin bắt buộc mà Maidzo cần khi Quý khách đăng ký thành viên trên website của chúng tôi bao gồm: tên đăng nhập, email, số điện thoại, địa chỉ, mật khẩu đăng nhập.

Trong quá trình giao dịch tại website Maidzo.vn, chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán. Ngoài ra, các thông tin về tài khoản ngân hàng của Quý khách sẽ không được lưu trữ.

Chính sách bảo mật dữ liệu khách hàng được áp dụng khi mua hàng Trung Quốc tại maidzo

Quý khách sẽ chịu trách nhiệm bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình, đồng thời có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Maidzo về hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật của bên thứ ba để có phương án giải quyết phù hợp.

Chúng tôi sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để:

 • Cung cấp dịch vụ và gửi các thông báo cần thiết đến Quý khách.
 • Ngăn chặn hành vi giả mạo hoặc phá hủy tài khoản người dùng.
 • Liên lạc và hỗ trợ Quý khách trong những trường hợp đặc biệt.
 • Trường hợp có yêu cầu của pháp luật, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên với các cơ quan tư pháp bao gồm Viện kiểm sát, Tòa án, Cơ quan điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của thành viên.
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Trong các trường hợp còn lại, thông tin cá nhân thành viên sẽ được Maidzo lưu trữ và bảo mật.

Chính sách bảo mật khách hàng được sử dụng trong mọi trường hợp giao dịch mua hàng trung quốc

 1. Cam kết bảo mật

  1. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin khách hàng, cụ thể như sau:

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên Maidzo.vn được Maidzo cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách. Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không chuyển giao, cung cấp cho bên thứ ba về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép của thành viên.
 • Trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc có sự đồng ý của thành viên, chúng tôi yêu cầu bên thứ ba cam kết tuân thủ đầy đủ chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên.
 • Ban quản lý Maidzo yêu cầu cá nhân khi đăng ký thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin bắt buộc như họ tên, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến quyền lợi của thành viên nếu xét thấy thông tin mà thành viên đó cung cấp ban đầu là không chính xác.
  1. Bảo mật thông tin nguồn hàng

Maidzo cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin nguồn hàng của Quý khách. Các hành vi tiết lộ nguồn hàng của Quý khách cho đối thủ cạnh tranh từ bất kì nhân sự nào của chúng tôi đều bị nghiêm cấm và có biện pháp xử lý thỏa đáng.

Maidzo chỉ sử dụng thông tin liên quan đến nguồn hàng của Quý khách vào mục đích thống kê tổng quan thị trường của riêng chúng tôi bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Quý khách. Chính vì thế, khi đã có chính sách bảo mật thông tin khách hàng bảo vệ, hy vọng khách hàng có thể cung cấp đúng và đủ những thông tin cần thiết khi tham gia giao dịch mua hàng, order hàng Trung Quốc tại maidzo.vn

Contact us


Bài viết Hot

Liên hệ với chúng tôi