• Tỉ giá: 3570
  • +84.2466-833-354
  • +84.2462-914-196
Hướng dẫn cài đặt công cụ
  • 2015-05-03 14:58:18

Hướng dẫn cài đặt công cụ: 

    a. Bước 1: Truy cập website maidzo.vn bằng trình duyệt Chorme.

    b. Bước 2: Click vào "Cài đặt công cụ" để cài đặt.

    c. Bước 3: Cài đặt.

    d. Bước 4: Sau khi cài đặt thành công sẽ hiện biểu tượng maidzo trên thanh công cụ của Chorme.Đền 100% tiền hàng

Cam kết hoàn tiền nếu mất hàng
 

Không lo tắc biên

Vận chuyển thông suốt
 

Hỗ trợ khách hàng

+84.466-833-354